Poskytujeme

Pre dievčatá a ženy v produktívnom veku

 • zistenie rizikovosti pred nasadením antikoncepcie
 • zavádzanie vnútromaternicových teliesok
 • vyšetrenie na pohlavne prenosné infekčné ochorenia
 • výroba autovakcín
 • malé chirurgické výkony ošetrenie abscessov Bartholiniho žlazy
 • odstraňovanie kondylómov
 • ambulantné zmenšovanie myomov
 • očkovanie proti HPV, ovčím kiahňam a pásovému oparu (aj pre partnerov)
 • diagnostiku a liečbu infekčných gynekologických a urologických ochorení
 • riešenia pre ženy s únikom moču po pôrode
 • preventívne vyšetrenie krčka maternice, malej panvy
 • Sonografia prsníkov s technológiou vyšetria ciev v prsníku a s možnosťou odberu vzorky
 • kolposkopiu a rozšírenú kolposkopiu s odberom materiálu na histológiu
 • cytologické vyšetrenie krčka maternice s HPV typizáciou a zistením onkologickej aktivity
 • USG vyšetrenie malej panvy, aj pomocou, kontrastnej technológie
 • vyšetrenie hladiny hormónov
 • vyšetrenie onkomarkerov
 • možnosť podávania infuzioterapie

Pre neplodné páry

 • konzultácia zdrama
 • vyšetrenie spermiogramu pomocou umelej inteligencie, vrátane zhodnotenia pohyblivosti spermií a morfológie
 • liečba niektorých poruch plodnosti partnera
 • vyšetrenie skrytých infekčních stavov
 • vyšetrenie trombofilných stavov
 • stanovenie dňa ovulácie
 • folikulometria
 • ultrazvukové vyšetrenie priechodnosti vaječníkov pomocou kontrastnej technologie
 • hysteroskopia a laparoskopia v centre jednodňovej chirurgie
 • postkoitálny test
 • vyšetrenie protilátok proti spermiám, vaječníkom a zóne pellucide
 • zavedenie prečistených spermií do dutiny maternice

Pre tehotné

 • komplexná starostlivosť o tehotné, vrátane ultrazvukových vyšetrení
 • ultrazvukové vyšetrenie plodu na vyhľadávanie vrodených vývojových chýb
 • orálny glukózový test u nás v ambulancii
 • vyšetrenie odtoku plodovej vody
 • vykonanie odberu plodovej vody – Amniocentéza (vrámci jednodňovej chirurgie)
 • 3D a 4D ultrazvuk s vyhotovením digitálneho záznamu na USB kľuč
 • vyšetrenie funkčného stavu placenty pomocou prietokov krvi pupočníkom od 32. týždňa gravidity
 • očkovanie v gravidite (čierny kašel a chrípka)
 • ambulantná infuzioterapia (pri vracaní, bolesti krížov, …)

Pre ženy v klimaktériu

 • liečba príznakov prechodu
 • riadená hormonálna terapia so sledovaním zdravotného stavu
 • prevenciu a liečbu rednutia kostí
 • prevencia onkologických ochorení – prsník, maternica, vaječník