Kontakt

Ambulancia

Roľnícka 1
831 07 Bratislava – Vajnory

Telefón: 0948 55 11 45
E-mail: info@gynkomed.sk

Gynkomed spol. s r. o.

Čerešňová 57 – sídlo firmy
900 25 Chorvátsky Grob

Telefón: 0948 55 11 45
E-mail: info@gynkomed.sk

IČO: 47596406
IČ DPH/DIČ: 2024016676

V zastupeni: MUDr. Miroslav Kotek, Čerešňová 57, 900 25 Chorvátsky Grob,
Mgr. Gabriela Koteková, Čerešňová 57, 900 25 Chorvátsky Grob

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Spol. s r. o., Vložka číslo: 95775/B