Cenník

Príplatok za prácu cez víkend a sviatok 10 €
Vyšetrenia a výkony na vlastnú žiadosť alebo nad rámec zdravotného poistenia
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť (kedy toto nemôže byť hradené na základe zdravotného poistenia) (vyšetrenie nezahŕňa vyšetrenie biologického materiálu, toto je spoplatnené cenníkom príslušného laboratória a uhrádza ho pacientka sama) 40 €
Ultrazvukové vyšetrenie u nekapitovaného poinstenca 20 €
3D/4D ultrazvuk s elektronickým záznamom na USB kľúč 50 €
3D/4D ultrazvuk s elektronickým záznamom na USB kľúč (u nekapitovaného poistenca) 60 €
3D/4D ultrazvuk s elektronickým záznamom na USB kľúč do 2O. týždňa 20 €
Ultrazvukový skríning v gravidite, morfológia na vlastnú žiadosť nad rámec zdravotného poistenia 50 €
USG vyšetrenie s elektronickým záznamom na žiadosť pacientky 10 €
Meranie prietoku pupočníkovej krvi po 30. tom týždni na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie 10 €
oGTT – tehotenský test na cukrovku na žiadosť pacienta 10 €
EKG – vyhotovenie EKG záznamu na žiadosť pacienta 10 €
Malý chirurgický ambulantný výkon, na žiadosť pacienta 30 €
USG prsníka na žiadosť pacienta bez zdravotnej indikácie 10 €
Vyšetrenie na sexuálne prenosné ochorenia na žiadosť pacienta, bez zdravotnej indikácie 30 €
Konzultácia bez gynekologického vyšetrenia pre nekapitované pacientky na vlastnú žiadosť do 30 minút 30 €
Odber krvi na prenatálny skríning nehradený zo zdravotného poistenia (PRENASCAN) 440 €
LBC Cytológia / expresia E6/ E7 – materiál 25 €
Vyšetrenie na nosičstvo cystickej fibrózy 80 €
Lokálne ošetrenie na žiadosť pacienta (podophylín, výplach pošvy,…) 15 €
Vyšetrenie pohlavia plodu Baby gen 120 €
Odber onkologickej cytológie na žiadosť pacienta mimo screeningového intervalu 20 €
Ultrazvuk vaginálnou/abdominálnou/lineárnou sondou s elastografiou nad rámec úhrad poisťovne na žiadosť pacienta 10 €
Manžel/partner pri vyšetrení 10 €
Fotky dieťaťa zaznamenané elektronicky 10 €
Určenie pohlavia pri USG vyšetrení 10 €
Kolposkopia 20 €
Kolposkopia s biopsiou 30 €
Zavedenie vnútromaternicového antikoncepčného telieska 35 €
Odstránenie vnútromaternicového antikoncepčného telieska 10 €
Zavedenie 3 ročného hormonálneho telieska s telieskom 180 €
Zavedenie 5 ročného hormonálneho telieska s telieskom 195 €
Trizomy test + pohlavie 350 €
Kardiotokografia CTG 10 €
Vyšetrenie a vypísanie žiadosti o umelé prerušenie tehotenstva 30 €
Vyšetrenie a vypísanie žiadosti o sterilizáciu 10 €
Folikulometria 5 €
Kontrastná hystero-sono-salpingografia 120 €
Intrauterinná inseminácia 80 €
Spermiogram 10 €
Postkoitálny test 10 €
Lekárske správy pre komerčné poisťovne 20 €
Potvrdenie o narodení dieťaťa 10 €
Kópia zdravotnej dokumentácie 20 €
Lekársky posudok k ohodnoteniu bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví 20 €
Opakované vystavenie tehotenskej knižky pre stratu 10 €
Popis USG nálezu pre rodinného príslušníka na žiadosť pacienta 10 €
Potvrdenie preskripcie pri ceste do zahraničia 20 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie (maximálna cena 5,94 €) 5,94 €
Vystavenie lekárskej správy v cudzom jazyku 100 €
Vydávanie lekárskych potvrdení výkon č, 71. 10 €
  • Študentky do 18 rokov
  • Ženy nad 58 rokov
  • Onkologické pacientky
  • ZŤP
  • Matky so 4 a viac deťmi
Objednávka na presný čas (aj v čase online rezervácie) 10 €
Cytológia každý rok (zo zákona raz za 3 roky) 20 €
Pri pozitívnej cytológii LBC cytológia 25 €
Sonografia prsníkov 10 €
Kolposkopia pri prevencii 10 €
Vaginálny ultrazvuk (neobmedzený počet) 10 €
Folikulometria (neobmedzený počet) 5 €
Očkovanie (chrípka, HPV, čierny kašeľ, ovčie kiahne, herpes) 5 €
Vedenie antikoncepcie 10 €
Administratívne potvrdenia 10 €
Ultrazvuk pri každej poradni (9x) 10 €
EKG natočenie priamo v ambulancii 10 €
oGTT priamo v ambulancii pri poradni 10 €
Prietoky pupočníkovou tepnou po 30. týždni tehotenstva 10 €
Kardiotokograf 10 €
Očkovanie (chrípka, čierny kašeľ) 5 €
Administratívne potvrdenia 10 €
Manžel/partner pri vyšetrení 10 €
Fotky dieťaťa zaznamenané elektronicky 10 €
Určenie pohlavia pri USG vyšetrení 10 €

Pri ukončení tehotenstva do 24. týždňa (vývojové poruchy) sa tehotenský nadštandard automaticky mení na ročný nadštandard

Ultrazvuk pri každej poradni (9x) 10 €
EKG natočenie priamo v ambulancii 10 €
oGTT priamo v ambulancii pri poradni 10 €
Prietoky pupočníkovou tepnou po 30. týždni tehotenstva 10 €
Kardiotokograf 10 €
Očkovanie (chrípka, čierny kašeľ) 5 €
Administratívne potvrdenia 10 €
Manžel/partner pri vyšetrení 10 €
Fotky dieťaťa zaznamenané elektronicky 10 €
Určenie pohlavia pri USG vyšetrení 10 €
3D USG pri každom vyšetrení 50 €

Pri ukončení tehotenstva do 24. týždňa (vývojové poruchy) sa tehotenský nadštandard automaticky mení na ročný nadštandard

Ultrazvuk pri každej poradni 10 €
Prietoky pupočníkovou tepnou po 30. týždni tehotenstva 10 €
Kardiotokograf 10 €