Infúziu Intralipidu je možné zrealizovať aj u nás v ambulancii…. ak je indikovaná centrom pre reprodukčnú imunológiu. Môže zachrániť vytúženú tehotnosť… viacej klikni….

Dnes sme uviedli do praxe možnosť podávať infúzie Intralipidu u nás v ambulancii ak je to indikované centrom pre reprodukčnú imunológiu, ak centrum nemá potrebnú kapacitu. Jedná sa o podania najmä v počiatočných štádiách tehotnosti, kedy je tehotnosť skôr príjemným prekvapením. Infúzie intralipidu môžu zabrániť  ukončeniu gravidity vo včasných štádiách, ak je na vine vlastný imunitný systém matky. Služba je dostupná najmä pre naše klientky, ale v opodstatnených prípadoch sa vieme postarať aj o iné klientky z poisťovní VšZP a Dôvera, nie z poisťovne Union. Má to súvis so zmluvným vzťahom medzi našou ambulanciou a poisťovňami. V prípade možných potiaží je treba rýchly menežment, ktorý môže byť nákladný, ale zmluvným poskytovateľom je bezproblémovo hradený. Poisťovňa Union už nie je zmluvným partnerom našej ambulancie.

Sme veľmi radi, že vieme prinášať inovácie a najmä služby pre našich klientov ak ich potrebujú a najmä v reálnom (rýchlom) čase.

27 nov 2023|