Možnosť vyšetrenia mutácii génov BRCA1 a BRCA2 dostupná u nás v ambulancii klikni viacej….

Vážené dámy,

Poznáte nás ako ambulanciu, ktorá ako jedna z prvých zavádza inovácie, ak sú dostupné. Z tých posledných inovácií sú to najmä vyšetrenie spermiogramu pomocou umenej inteligencie, vyšetrenie oxidačného / redukčného stresu spermií a možnosť výroby autovancín na LF UK.

Preto sme privítali technologickú novinku – možnosť vyšetrenia mutácii génov BRCA1 a BRCA2. Ak je prítomná táto mutácia u ženy, má vyššiu pravdepodobnosť ochorieť na rakovinu prsníka, vaječníka či pankreasu. Pre ženy s pozitivitou týchto genetických mutácií sú pripravené cielené preventívne programy, zamerané na tieto ochorenia plne hradené z prostriedkov zmluvných poisťovní (u nás Dôvera a VšZP – v abecednom poradí).

Vyšetrenie je jednoduché. Zoberie sa ster z líca, ktoré laboratórium vyšetrí do 14 dní.  Cena za toto vyšetrenie je 110 €. Vieme vziať odber aj klientkám poisťovne Union s príplatkom za vyšetrenie u nezmluvného lekára, avšak ďalší menežment musí byť u zmluvného lekára tejto poisťovne.

27 aug 2023|