Autovakcíny proti infekčným bakteriálnym a kvasinkovým ochoreniam už sú opät k dispozícii pre klientky našej ambulancie klikni viacej……

Autovakcíny sú stimuláciou vlastnej imunity, proti bakteriálnym a mykotickým ochoreniam urogenitálneho traktu, kde vlastná imunita chronicky zlyháva. Vyrábajú sa cielene z toho čo sa aktuálne, alebo chronicky vykultivuje.

Podávajú sa podľa protokolov cca 10 dní v mesiaci. Sú to roztoky pre vypitie cca 10 kvapiek v dňoch kedy sa majú podávať.  V SR bola v minulosti táto liečba dostupná v každom kraji pri krajskej mikromiológii. Účinnosť autovakcín podľa zdrojov z ČR, kde sú roky kontinuálne používané je niekde na úrovni 70 – 80% v oddialení recidív ochorenia.  Počet výrobcov autovakcín v SR dramaticky klesol na jednotkové číslo za posledný rok.

Našej ambulancii sa podarilo dohodnúť obnovenie výroby vakcín pre pacientky z našej ambulancie. Cena autovakcín je 70 € (to je cena na cca 15 mesiacov platba je v pokladni UNB Bratislava). Vzhľadom na potrebu odberu kultivácií,  nákupu médií a vyšetreniam nie je táto služba k dispozícií klientkám poisťovne Union, s ktorou sme pre nedohodu na revíznej činnosti ukončili zmluvný vzťah k 1.4.2023.

Veríme, že autovakcíny pomôžu v terapii chronických infektov urogenitálneho traktu žien, tak ako je to v ČR a v inom civilizovatelnejšom svete.

18 máj 2023|