Zmluvný vzťah s poisťovňami VšZP a Dôvera pokračuje bez problémov aj po 1.4.2023 klikni viacej…

Vzhľadom k cielenej informácii poisťovne Union pre svoje klienky, že zmluvy s poisťovňami VšZP a Dôvera sú podpísané len do 31.3.2023, chcem ubezpečiť všetky klientky našej ambulancie, že zmluvný vzťah Gynkomedu s týmito dvoma poisťovňami bude trvať aj po 1.4.2023 pre klientky v nezmenenej podobe. Nie je dôvod si myslieť, že 100% klientiek je ohrozených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

27 mar 2023|