Dnes 18.1.2022 EMA (EU lieková agentúra) vydala svoje stanovisko k očkovaniu tehotných žien. klikni ak chceš viacej….

Dnes 18.1.2022 neskoro večer vydala Európska lieková agentúra (EMA) svoje stanovisko k používaniu vakcín v tehotnosti, nakoľko tehotné ženy nie sú zahrnuté v žiadnom klinckom skúšaní Vakcín proti COVID 19. Zhodnotili hlavne používanie mRNA vakcín (Comirnaty a  Spikevax), ktoré sa najviac podali tehotným. Data pochádzajú z 65 000 podaní tehotným ženám, v rôznych štádiách tehotnosti.

Účinnosť použitia vakcín bola zdokumentovaná nižším počtom hospitalizácií a úmrtí tehotných žien.

Bezpečnosť vakcín bola dokázaná rovnakou mierou tehotenských komplikácií ako v neočkovanej populácii.

Sledovanie bude prebiehať aj naďalej a EMA bude naliehať na výrobcov vakcín aktualizovať údaje o používaní mRNA vakcín v tehotnosti.

Posielam priamo link na vyjadrenie EMA.

U nás v ambulancii očkujeme Comirnaty (m RNA vakcína Pfizer) a prednostne zaočkujeme všetky tehotné (naše aj nie naše), ktoré o očkovanie  proti COVID 19 prejavia záujem, pretože sú imunologicky považované za  „60+“

18 jan 2022|