Tehotná žena je najrizikovejšia pre ochorenie na chrípku – WHO zmenila svoje odporúčania….. viacej klikni

Počas chrípkovej sezóny 2009/ 2010 sa zistilo, že vírus chrípky u tehotnej ženy viedol k zamĺknutým potratom, vnútromaternicovému úmrtiu, či pôrodu dieťaťa s nižšou pôrodnou hmotnosťou u matky viedol okrem úmrtí k hospitalizáciám. Na Slovensku bolo v tejto sezóne hospitalizovaných 437 ľudí s diagnózou akútna respiračná insuficiencia, z nich 108 umrelo čiže asi 24,77% chorých. Z 437 ľudí bolo 13 tehotných žien z ktorých 6 umrelo čiže 46,15%. Nikto z umretých nebol očkovaný. Podobne vyzerali údaje z celého sveta. Preto WHO mení odporúčania pre očkovanie tehotných

Prvoradou úlohou očkovania je chrániť pred úmrtím. Protilátky sa vytvoria asi po dvoch týždňoch. Ak sa očkovaná osoba nakazí kmeňom, ktorý nie je vo vakcíne, ochorie. Ak sa očkovaná osoba krátko (napríklad po týždni) po očkovaní nakazí vírusom, ktorý je obsiahnutý vo vakcíne, osoba ochorie, ale priebeh ochorenia býva ľahší.

Tehotné ženy sa môžu a majú očkovať počas jesenných mesiacov, kedy je minimálna chorobnosť pri pravidelných poradniach u gynekológa. Očkuje sa bez ohľadu na trimester, teda aj v prvom trimestri. Na Slovensku sú dostupné len neživé očkovacie látky a sú určené pre intramuskulárnu aplikáciu.

Vedľajšie účinky očkovania pre matku: lokálna bolesť, začervenanie v meste vpichu a edém, občas zvýšená telesná teplota. Vedľajšie účinky pre plod neboli popísané, nakoľko placenta prepúšťa len bielkoviny a to tiež len do istej veľkosti. Vyspelé krajiny roky očkujú tehotné ženy a keď klesne zaočkovanosť tehotných pod 50% robia vládne kampane za očkovanie tehotných.

Pozitívny prínos očkovaných tehotných má aj dieťa. Bolo pozorované menej respiračných infekcií a hospitalizácii v súvislosti výskytom chrípky typmi obsiahnutých vo vakcíne 12 mesiacov po pôrode.

Očkovať sa treba každý rok, nakoľko vírus chrípky neustále mutuje a každý rok sú očkovacie látky s novými kmeňmi. Vakcíny sú plne hradené z verejných zdrojov,

Naša ambulancia bezplatne očkuje proti chrípke všetky pacientky, bez ohľadu na to či sú u nás zaevidované.

2 okt 2019|