Očkovanie tehotných a dojčiacich žien proti chrípke je plne hradené štátom aj u nás v ambulancii

Dámy, všetky poisťovne hradia tehotným a dojčiacim ženám očkovanie proti chrípke. Očkovať môže každý lekár. Tehotné ženy sú najrizikovejšou skupinou z hľadiska možného úmrtia ženy, čo dokázala sezóna 2009/10 v SR. Očkujú sa zdravé ženy bez ohľadu na prebiehajúce štúdium tehotenstva, ideálne v októbri až decembri.

Vítus chrípky je nebezpečný pre plod:

  1. v prvom trimestri vie spôsobiť úmrtie plodu – zamlknutý potrat,
  2. vie spôsobiť rázštep neurálnej trubice
  3. v neskoršom štúdiu ak matka ochorie spôsobuje zaostávanie v raste plodu
  4.  v popôrodnom období sa vyskytuje viac onkologických ochorení dieťaťa hemopoetického systému

Vírus chrípky je nebezpečný pre matku – môže spôsobiť ochorenie až smrť (6 z 13 v roku 2009/10)

Zaočkované matky sú menej choré a ich deti sú chránené počas dalších 12 mesiacov po pôrode pred vírusom chrípky.

Bezplatne očkujeme všetky tehotné aj tie, ktoré k nám do ambulancie nechodia na poradne lebo je to medicínsky správne.

14 okt 2017|