ZAP sa dohodol na pokračovaní zmluvného vžťahu s poisťovňou Dôvera

Dnes večer sa ZAP dohodol na kompromicných podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti s poisťovňou Dôvera do konca roku 2018..Zo zmluvy vypadnú nezmyselné obmedzenia vyšetronamia a liečby, čím sa kvalita mierne priblíži k starosttlivosti v iných poisťovniach.

Dnes večer sa ZAP dohodol na kompromicných podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti s poisťovňou Dôvera do konca roku 2018..Zo zmluvy vypadnú nezmyselné obmedzenia vyšetrení a liečby, čím sa kvalita mierne priblíži k starosttlivosti v iných poisťovniach.

Zlepšenými finančnými podmienkami sa bude ľahšie zabezpečovať kvality starostlivosti v ambulancii

ZAP argumentoval aj zrušením finančných limitov, ktoré dnes majú lekári a ktoré reálne limitujú kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Finančné limity nútia poskytovateľov vyberať doplatky za nezaplatenú zdravotnú starostlivosť. V Spoločnosti ProCare (rovnakí majitelia ako je to v prípade spoločnosti Dôvera) sú na úrovni 300 € za rok

Veríme že, kompromisná dohoda je začiatkom transformácie slovenského ambulantého zdravotníckeho sektoru.

3 okt 2017|