Prečo sme sa s poisťovňou Dôvera nedohodli? – Poistenci Dôvery nemajú starostlivosť hradenú poisťovňou!

Gynekologické ambulancie sú podfinancované asi o 30 %. Preto sa vyberajú doplatky, ktoré umožňujú pacientami požadovanú zdravotnú starostlivosť a garantujú medicínsku kvalitu. Poplatky sa vyberajú len od ekonomicky aktívnej časti populácie, aby kvalitná zdravotná starostlivosť nebola len pre bohatých. Žiadali sme od najziskovejšej poisťovne … klikni sem dozvieš sa viacej‘, ‚

16.6.2017 sme predložili poisťovni požiadavky v sumáre na jednu ambulanciu by to bolo asi +10%

1. na hradenie 4. ultrazvuku v tehotnosti, zvyšuje sa tým citlivosť tehotenského skríningu na Dawnov syndróm

2. Hradenie ošetrenia detí od 15 rokov (výtok antikoncepcia)

3. Hradenie prietokov tehotným ženám a v gynekológii – zvýšill by sa záchyt chorých detí a onkologických ochorení

4. Folikulometrie pre neplodné páry.

5. odber cytológie 2x v roku, pokiaľ predošlá bola zlá.

6. Pri viacplodových graviditách hradiť počet ultrazvukov podľa počtu detí.

7. Hradiť výkon očkovanie

Žiadali sme preplatiť len to čo aj tak robíme zdarma, alebo za vašu úhradu.Odpoveď bola, že nám zvýšia pravidelnú mesačnú platbu za vás z 1,22, na 1,24€ čo sú 3% a na fakture +1% a ponechajú limity. Vy by ste to prijali?

30 sep 2017|