Testovanie na prítomnosť génu zapričiňujúceho rakovinu prsníka a vaječníka už dostupný u nás v ambulancii

Geny BRCA1 a BRCA2 majú za úlohu chrániť naše bunky pred ich nekontrolovaným rastom. Mutácie týchto génov vystavujú nositeľov (ky) zvýšenému riziku rakoviny prsníka (60-80%), rakovine vaječníkov (20-40%) a iných onkologických ochorení. Ak sa preukáže pozitivita, je treba uplatniť intenzívnu preventívnu starostlivosť podľa vestníka MZSR 2014. Cena testovania najčastejších mutácií génov BRCA1 z krvi je 139 €. Testovať môžeme aj mutácie iných, zriedkavých génov, ktoré spôsobujú rôzne ochorenia.

12 feb 2017|