Oznam pre positenkyne Union, ktoré ešte u nás majú kartu a pre tie, ktoré plánujú zmenu do tejto poisťovne. klikni viacej ….

Vážené klientky poisťovne Union, ktoré ešte u nás majú kartu,

máte posledný mesiac na zmenu poisťovne na nejakú inú, pokiaľ chcete ostať klientkami našej ambulnacie (moja rada VšZP, ale aj s Dôverou plánujem podpísať aj ďalší kontrakt).  Po 1.1.2024 bude zdravotná dokumentácia tých pacientiek, ktoré ostanú v Unione a k tomuto dátumu nepožiadajú o presun zdravotnej dokumentácie k inému poskytovateľovi odovzdaná na VÚC Bratislava odboru zdravotníctva.

Všetky ostatné klienkty, ktoré zmenia svoju doterajšiu poisťovňu na poisťovňu Union budú vyradené z evidencie k 1.1.2024 a ich zdravotná dokumentácia bude rovnako zaslaná  na VÚC Bratislava odboru zdravotníctva.

Naše kartotéky so zdravotnou dokumentácio sú plné (každý mesiac sa zapĺňajú viac a viac), preto nemá význam držať dokumetáciu klientiek v nezmluvnom vzťahu.

 

3 sep 2023|