Od 1.6.2023 vypisujeme PN len elektronicky so všetkými výhodami a to aj pre klientky Unionu, ak zmenia poisťovňu….

Od 1.6.2023 sme začali používať výhradne elektronické PN. Má to obrovské výhody pre chorého pistenca, odbúrava sa administratíva. Táto služba nie je viazaná na typ poisťovne, preto túto službu môžu využívať aj klientky poisťovne Union (s ktorou máme nezmluvný vzťah), ak sa rozhodnú zmeniť poisťovňu a nie lekára. Zmena poisťovne sa dá vykonať raz v roku najneskôr k 30.9.2023, pričom účinnosť je od 1.1.2024. Všetkým týmto klienkám poskytujeme do konca roku 2023 zdravotnú starostlivosť  ako keby sme s poisťovňou mali zmluvný vzťah – neplatia nič naviac. Takouto zdravotnou starostlivosťou do konca roku 2023 chceme odmeniť tie klientky poisťovne Union, ktoré si cenia viac lekára ako benefity poisťovne.

1 jún 2023|