Nové pacientky z poisťovne Union nateraz neberieme, nakoľko nám končí zmluva k 31.3.2023 a nová podpísateľná nie je na stole! klikni viacej…

Važené klienky poisťovne Union.

 

Zmluva medzi našou ambulanciou a poisťovňou Union je platná do 31.3.2023. Po tomto dátume, ak nepríjde k dohode dvoch strán sa stanete klientami ambulancie bez zmluvného vzťahu s vašou poisťovňou. Čo to pre vás znamená? rozdelil by som to na tri kategógie klientiek:

  1. Klientky, ktoré chcú zostať pri svojej poisťovni, je treba zmeniť lekára. Pošlete odhlášku, my tam pošleme kartu
  2. Klientky, ktoré chcú zostať pri svojom lekárovi, je treba zmeniť poisťovňu, môžete aj ihneď nie v septembri 2023. O všetky tieto klientky sa postaráme, tak aby to nepocítili. Len je treba priniesť tlačivo potvrdzujúce zmenu poisťovne.
  3. Klienky, ktoré si predplatili nejaké služby a chcú ostať pri svojej poisťovni budú obslúžené, tak ano majú predplatené služby, alebo sa im váti alikvótna časť a nájdu si iného lekára.

Vzniknutá situácia nás mrzí a ospravedlňujeme sa za komplikácie.

18 mar 2023|