Očkovanie tehotných žien proti chrípke a čiernemu kašľu dostupné aj u nás na ambulancii.

Tehotná žena má oslabený imunitný systém preto, aby mohla donosiť bäbätko. Zlepšenie imunitného systému počas tehotenstva je možné pomocou očkovania. Očkovanie neživými očkovacími látkami je možné počas tehotestva a dojčenia. Očkovať by sa mali najmä proti chrípke od októbra a proti čiernemu kašľu od 28 do 38 gestačného týždňa. Vytvorené protilátky prechádzajú placentou a chránia dieťa niekoľko mesiacov po pôrode,

Význam očkovania proti chrípke je v tom, že žena si asi do 14 dní vytvorí protilátky. Ak dôjde ku kontaktu s vírusom chrípky. Protilátky eliminulú vírus z tela, preto alebo neochorie, alebo je priebeh ochorenia miernejší. 

Význam očkovania proti čiernemu kašľu je v poskytnutí ochrany matke a jej dieťatu dokým si nevytvorí svoje vlastné (po aplikácii 2. dávky hexavakcíny  v 6 tom mesiaci života)

Očkujeme priamo u nás v ambulancii aj rodinných púríslušníkov. Cena očkovacej látky proti chrípke je 5,7 €, Cena očkovania proti čiernemu kašľu je cca 12 €. Očkovanie vykonávame zdarma.

Sú aj iné očkovacie látky, ktoré je možno podať v gravidite ak je to nutné v SR napr. očkovanie proti hepatitíde A

Tento rok som písal článok pre lekárov Princípy očkovania tehotných aj spolu s tabuľkou, čo sa má očkovať a čo nie.

 

14.10.2015