Ambulancia MUDr. Hosheka z Vajnor sa presťahovala na Čiernu vodu

Rozhodnutím VUC bala ambulancia MUDr. Alexandra Hosheka z Vajnor zrušená k 31.8.2015. Všetka zdravotná dokumentácie je v ambulancii Gynkomed na Čiernej vode. Rovnako k 31.8.2015 boli rozhodnutímVUC pridelené Vajnorské ulice do našej starostlivosti. Ambulancia je 3 zástavky autobusu 525 za Vajnormi v Čiernej Vode, Ulica na pasienku 1/a, vedľa kostola v budove domu seniorov. Vchod je cez lekáreň, preto v ordinačných hodinách ak je zatvorená lekáreň je treba telefonovať 0948 55 11 45, alebo zvoniť na zvonček. Prijdeme otvoriť. 

 

27.06.2015