Genetické vyšetrenie plodu z krvi matky dostupné aj v našej ambulancii

Kedy je vyšetrenie odporúčané?

pri zvýšenom riziku trizómie 21, 13 a 18

pri nejasnom výsledku z biochémiického skríningu.

pri veku matky nad 35 rokov

pri graviditách, ktoré vznikli metódami asistovanej reprodukcie

pri rodinnom výskyte genetických ochorení.

Cena vyšetrenie je 440 €

 

06.05.2015