Chrípka a tehotenstvo - poučenie z pandemie H1N1 - 5 rokov po sezóne 2009/10.

Tehotenstvo je unikátny prípad, kedy žena v sebe toleruje "cudzie antigény". Organizmus ženy reaguje tak, že potláča svoju imunitu, čím zvyšuje svoju zraniteľnosť na infekčné ochorenia.

V rokoch 2009/10 ochorelo na chrípku s následnou hospitalizáciou viacej tehotných ako netehotných.

Z analýzy úmrtia na chrípku 2009 podľ CDC to bolo 5% tehotných žien hoci reprezentujú len 1% populácie. Deti žien, ktoré ochoreni v tpom období mali častejšie predčasný pôrod, alebo deti zaostávali v raste. V tomto období boli milóny tehotných žien zaočkovaných vakcínou proti chrípke. Ukázala sa jej účinnosť asi 60% a bezpečnosť. Neboli pozorované vedľajšie účinky, ktoré by poškodili matku, alebo plod. Mnohé choré tehotné ženy užili špecifické antivirotiká, ktoré preukázali svoju účinnosť a bezpečnosť.

Aké je teda poučenie okrem očkovania na začiatku sezóny?. 1. Je treba vedieť ako vyzerajú príznaky chrípky, pretože skorá terapia znamená lepší úspech. (Zvýšená telesná teplota 38-39, ktorá trvá 3-4 dni, bolesti svalov a kĺbov, bolesť hlavy....) 2. Liečba má byť zahájená na základe potiaží, nie na základe laboratórnych testov (40-70% úspečnoch rýchlych testov). 3. Tehotná žena má byť liečená bez ohľadu na to či bola, alebo nebola očkovaná (pre už spomínanú 60% úspešnosť vakcíny - je to vysoká účinnosť!). 4. má význam podávať špecifické antivirotiká aj 48 hodín po začatí príznakov.

Keďže o chrípke je viacej mýtov ako reality, ak máte potrebu, zavolajte, alebo napíšte na mail.

 

07.02.2015