Morfologický ultrazvuk

Morfologický ultrazvuk v 12. týždni je prvý povinný ultrazvuk tehotnej ženy. Má sa merať od 11. do ukončenia 13. týždňa keď má plod dĺžku 44-88 mm. Primárnym cieľom je potvrdiť dĺžku gravidity a stanoviť očakávaný termín pôrodu. Rovnako sa potvrdzuje vitalita plodu, pohybmi plodu a aktivitou srdca. Ďalším povinným parametrom na meranie je NT (Nuchal translucency - šijové prejasnenie). Pokiaľ je jeho hodnota do 2,5 mm, nie je treba robiť žiadne ďalšie opatrenia. Vyššia hodnota NT je spojená s vyšším výskytom vrodených vývojových chýb, ale sú popísané aj gravidity s vyšším NT v 12. týždni a pôrodom zdravého plodu.

Vyšetrenie NT má robiť skúsený lekár na vysokokvalitnom ultrazvukovom prístroji.

V 12. týždni je možné vyšetrovať aj daľšie parametre, ktoré sú dôkazom zdravého vývoja plodu, avšak nepatria medzi rutinné, štandardné a poisťovňou hradené.

Prítomnosť nosovej kosti, uhol medzi čelom a hornou čeľusťou menší ako 85% sú znakmi zdravého vývoja plodu. V 12. týždni je možné merať prietok krvi cez ductus venosus a meranie spätného toku krvi cez trojcípu chlopňu v srdci bábätka. Zhodnotením týchto parametrov skúsený lekár na kvalitnom ultrazvukovom prístroji, v kombinácii s parametrami z krvi vie zhodnotiť pravdepodobnosť či vaše bábätko bude zdravé.

V našej ambulancii vyšetrujeme na ultrazvukových prístrojoch poslednej generácie a sme vyškolení na vyšetrovanie všetkých parametrov, ktoré sú ultrazvukovo diagnostikovateľné v 12. týždni. Ambulancia v Chorvátskom Grobe má licenciu na zaradnie merania NT priamo do zhodnotenia rizika poškodenia plodu.

V obrázkoch sú dva plody s Downovým syndrómom a Turnerovým syndrómom v 12. týždni diagnostikovaným našim lekárom.

MUDr. Miroslav Kotek

 

16.11.2014